Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, informeert u graag over het volgende:

Ook het UWV gaat gebruik maken van e-Herkenning. Het gebruik hiervan is bij het UWV vanaf 1 november 2018 mogelijk. Vanaf 1 november 2019 wordt het gebruik van e-Herkenning zelfs verplicht.

Wat is e-Herkenning?
E-Herkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig online identificeren bij verschillende organisaties. Zij hoeven hierdoor niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te onthouden.

Voorbereiden op verplichting
Bedrijven kunnen zich vanaf 1 november 2018 voorbereiden op de verplichting tot het gebruik van e-Herkenning bij het UWV.
E-Herkenning zal bijvoorbeeld gebruikt moeten worden voor het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen.

Leveranciers
Er zijn zes erkende leveranciers van e-Herkenning. Werkgevers zijn vrij in hun keuze bij wie ze zich aanmelden.

Niet alleen UWV
Het UWV is niet de enige overheidsorganisatie die e-Herkenning verplicht stelt. Zo moeten bijvoorbeeld ook investeringen waarvoor een ondernemer de energie- of milieu-investeringsaftrek wil krijgen, aangemeld worden via deze inlog.

Verschillende betrouwbaarheidsniveaus
E-Herkenning is er in vier betrouwbaarheidsniveaus. Niet iedere organisatie of bedrijf vereist namelijk even strenge eisen bij het verstrekken van online toegang. Het UWV gaat gebruik maken van het op één na hoogste betrouwbaarheidsniveau,
niveau 3. Op dit niveau wordt bijvoorbeeld uw originele identiteitsdocument gecontroleerd.

Kosten
De leveranciers van e-Herkenning hanteren verschillende kostentarieven. De kosten lopen iets op naarmate van een hoger betrouwbaarheidsniveau gebruik wordt gemaakt.

Tip:
Zorg dat u een voldoende hoog betrouwbaarheidsniveau aanschaft voor de organisaties waarmee u zaken doet, anders moet u dit niveau later opwaarderen.

Meer info?
Meer informatie is te verkrijgen op de site eHerkenning.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht