Het arbeidsrecht wordt per 1 januari 2020 weer ingrijpend gewijzigd. Wij praten u graag bij over de belangrijkste wijzigingen. Deze week staat de ketenregeling centraal.

Ketenregeling nu
De ketenregeling regelt het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (tijdelijke contracten) die u met uw werknemer mag afsluiten. Op dit moment zijn dat maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een maximale gezamenlijke duur van 24 maanden. Worden meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgesloten of bedraagt de totale duur van de arbeidsovereenkomsten meer dan 24 maanden, dan ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat verandert er?
Per 1 januari 2020 wordt de ketenregeling verruimt. Het maximaal aantal overeenkomsten van 3 blijft gehandhaafd maar de maximale termijn van de ketenregeling wordt verlengd tot 36 maanden.

Kan ik hier nu al rekening mee houden?
Ja. Deze nieuwe regeling gaat per 1 januari 2020 direct gelden. Dit betekent, dat de nieuwe regeling van toepassing is op alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die na 1 januari 2020 eindigen. Met andere woorden, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten voor de inwerkingtreding van de WAB (dus voor 1 januari 2020), waarvan de totale duur van de keten voor 1 januari 2020 niet de 24 maanden overschrijdt, blijft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als hij de twee jaar maar niet de drie jaar overschrijdt.

Ter illustratie een voorbeeld:

De huidige maximale termijn van twee jaar verstrijkt op 1 september 2020. Dit is na de inwerkingtreding van de WAB en dus ontstaat er per 1 september 2020 geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het blijft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigt per 1 december 2020.

Bij het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan dus al geanticipeerd worden op de nieuwe termijn van drie jaar, zolang de maximale duur van 24 maanden maar niet vóór 1 januari 2020 wordt bereikt.

Dit betekent voor bovenstaand voorbeeld, dat de derde arbeidsovereenkomst in plaats van voor 14 maanden ook voor maximaal 23 maanden (tot 1 september 2021) afgesloten had kunnen worden, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Wellicht ten overvloede:

  • de ketenregeling speelt ook bij opvolgende werkgevers. Dat is nu al zo en dat blijft zo;
  • de keten wordt doorbroken als de periode tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd langer is dan 6 maanden. Dit is nu al het geval en dat wijzigt niet. Bij cao kan de termijn worden verkort;
  • de ketenregeling geldt alleen bij meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit betekent dat het dus mogelijk is om 1 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten die langer duurt dan 36 maanden. Ook dit blijft ongewijzigd;
  • de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd telt niet mee voor de keten als deze arbeidsovereenkomst op de juiste wijze is beëindigd;
  • de mogelijkheid om de ketenregeling bij cao te verlengen blijft bestaan;
  • voor uitzendkrachten gelden bijzondere regels. Voor payrollers ligt het iets anders. We komen hier in een volgend bericht op terug;
  • wees alert op bestaande cao-afspraken. Mogelijk is daarna (nog) geen rekening gehouden met de nieuwe regeling.


Vragen? Wij helpen u graag verder!
Hermans & Partners                                   T&R Advocaten
Andrea de Champs                                      Judith Tarmond
0186-603222                                                 0186-683920
www.henp.nl                                                 www.tr-advocaten.nl

Jurist/HR-adviseur Andrea de Champs 

Dit artikel is een alliantie tussen Hermans & Partners en T&R Advocaten.

Terug naar overzicht