De jaarrekening is geschiedschrijving
De jaar-rekening is geschied-schrijving
Dromen
Denken
Doen

Accountancy

de punten op de i plaatsen

De jaarrekening is geschiedschrijving! Geschiedenis verwijst naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt, is bestudering van de prestaties van de onderneming (samengevat in de jaarrekening) noodzakelijk. Een toekomstbestendige accountant heeft oog voor de historische prestaties en tracht de punten op de i te plaatsen.

Op basis van een jaarrekening zijn de samenwerkers van Hermans & Partners in staat aan te geven welke processen verbetering behoeven. Op basis van dezelfde informatie kunnen we de effectiviteit van maatregelen toetsen en indien noodzakelijk aan de spreekwoordelijke bel trekken! Logischerwijs moet uw onderneming bedrijfseconomisch renderen, alvorens de fiscale mogelijkheden kunnen worden benut.

Uw prestatierapport

Het is duidelijk. Een jaarrekening is nuttig en mogelijk zelfs veel nuttiger dan u tot nu toe heeft gedacht. Het is om die reden van belang dat de totstandkoming van dit rapport efficiënt, effectief en tegen een redelijk tarief gebeurt. Wij doen dit met ‘Online Samenwerken’. Dit is een online omgeving waarin gezamenlijk (door cliënt en accountant) invulling wordt gegeven aan de totstandkoming van de jaarrekening. Met Online Samenwerken heeft u altijd volledig inzicht in uw dossier. 

AFM-vergunning

Hermans & Partners heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Dit betekent dat wij wettelijke controles mogen verrichten. Wanneer uw bedrijf aan twee van de drie onderstaande criteria voldoet bent u verplicht een accountantsverklaring toe te voegen aan de jaarstukken: 

  • Het balanstotaal is groter dan 6 miljoen euro
  • De netto-omzet is hoger dan 12 miljoen euro
  • Het gemiddelde aantal werknemers is meer dan 50

Daarnaast voeren wij ook vrijwillige controles uit en verstrekken wij samenstel- en beoordelingsverklaringen.

Behoefte aan een coöperatieve, meedenkende en innovatieve werkwijze in de accountancy? Heeft u twijfels of uw organisatie controleplichtig is? Neem contact met ons op.

Als ondernemer wilt u graag van uw accountant weten: “Hoe doe ik het en hoe kan het beter?” Wij zien het als onze kerntaak om deze vragen te beantwoorden en bieden u het full serviceconcept ‘Branche in Zicht’.

Rapport ‘Branche in zicht’

We stellen een uitgebreid rapport samen, waarmee u in één oogopslag kunt zien hoe uw organisatie functioneert ten opzichte van de branche, maar ook ten opzichte van de bedrijfseconomische optimalisaties. Verder informeren wij u over de tendensen in uw branche, wat de kansen en bedreigingen zijn en de eventuele risico’s.

Analyse en advies

Op basis van een gesprek met u maken we een analyse én een advies. Dat kan heel concreet gaan over personeel, producten en prijzen, over aanpassingen in uw kostenstructuur of over maatregelen om uw vermogenspositie te versterken, bijvoorbeeld met uw debiteurenbewaking of een beter voorraadbeheer. Kortom, advies waar u echt wat mee kunt om sterker en succesvoller in de markt te staan. Want uiteindelijk is dát toch waar het om draait.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.