Aangesloten bij

Dromen
Denken
Doen

Verenigingen en netwerken

RB Register Belastingadviseurs

(fusie van het College Belastingadviseurs en de Nederlandse Federatie Belastingadviseurs)

NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

(fusie-organisatie van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten)

NEVOA Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs

NOVAK Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren

FFP Federatie Financieel Planners

SRA Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten

Mailen kan naar henp@henp.nl